f r
^

Kúsok v akustickej verzii na Europe 2.

Jozef Engerer, Delik a Zdenka Predná – Kúsok (akustická verzia v rádiu Europa 2)

Zdieľať